Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, alebo písomne na našej adrese. Vaša objednávka je potom považovaná za záväznú, prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo kontaktovať Vás s otázkou, či je vaša objednávka autentická.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v registračnom a objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim (zaslaním potvrdenia o objednaní a odoslania zásielky na emailovú adresu). V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky, najlepšie osobne alebo telefonicky.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má prevádzkovateľ obchodu humidory.sk právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom a o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. Zvyčajná doba odoslania tovaru sú 4 dni, v inom prípade Vás budeme kontaktovať emailom, alebo telefonicky.

4) Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) Balné a poštovné

Ceny poštovného a balného sú stanovené takto:

 • Balík - platba vopred na účet: 10,-€

6) Dodacia lehota

Tovar je na Vami udanú dodaciu adresu odoslaný do 4 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať.

7) Ako zaplatiť

Po odoslaní objednávky je nutné zaplatiť vopred prevodom príslušnej čiastky na účet. Pre zákazníkov zo Slovenska sme zvlášť zaviedli slovenský účet v pobočke slovenskej ČSOB banky. Platba je preto veľmi jednoduchá a za minimálne poplatky. Pri platbe je nutné uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky (príde po objednaní emailom).

 • Číslo bankového účtu: 4006383266/7500
 • IBAN: SK55 7500 0000 0040 0638 3266
 • Banka: ČSOB, pobočka na Slovensku
 • Variabilný symbol: je číslo objednávky, po objednaní Vám príde emailom

8) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi obchodu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté bežným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním

9) Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
 • tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 • doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru prevádzkovateľom obchodu.